ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ที่


http://164.115.20.84:8080

หากศูนย์ใดมีการ Block Port Firewall Internet ไว้ให้เปิด Firewall port 8080 เพื่อใช้งาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้